The best damn cybercrime and digital forensics book period [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Cardwell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1597492280

ISBN-13: 978-1597492287

Ký hiệu phân loại: 363.25968 Police services

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Oxford : Syngress ; Elsevier Science [distributor], 2007.

Mô tả vật lý: xxxv, 699 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 30734

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH