Under ground [electronic resource] : how creatures of mud and dirt shape our world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yvonne Baskin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 591.757 Specific topics in natural history of animals

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press/Shearwater Books, 2005.

Mô tả vật lý: 237 p. : , ill., maps.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 30774

Includes bibliographical references (p. 195-226) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH