Applied public key infrastructure : 4th International Workshop : IWAP 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jianying Zhou

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1586035509

Ký hiệu phân loại: 005.82 Data encryption

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2005

Mô tả vật lý: x, 265 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 30890

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH