Digital communication systems using SystemVue [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dennis Silage, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. :Da Vinci/Charles River Media, 2006, 1st ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Digital communications.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH