Ancient Engineers& Inventions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789048122530

Ký hiệu phân loại: 620.0091

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Netherlands, 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Archaeology.-- Engineering design.-- Engineering.-- Science -- History.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn