Post-Quantum Cryptography [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783540887027

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg, 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer science.-- Data encryption (Computer science)-- Engineering mathematics.-- Information theory.-- Number theory.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH