Service oriented architecture with Java

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. :Packt Publishing Ltd., 2008.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Application software -- Development.; Computer architecture.-- Computer network architectures.-- Java (Computer program language)-- Web services.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn