Developer's guide to web application security [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Cross, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Rockland, MA :Syngress Publishing, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


1. Computer networks
  - Security measures.; Computer security.
  - Web sites
  - Security measures.1. Computer networks
  - Security measures.
2. Computer security.
  - Web sites
  - Security measures.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH