The Elemental Analysis of Glass Beads : Technology, Chronology and Exchange

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9461664655

ISBN-13: 978-9461664662

ISBN-13: 978-9462703384

Ký hiệu phân loại: 667.3 Dyeing and printing

Thông tin xuất bản: [S.l.] : LEUVEN UNIVERSITY PRESS, 2022.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 313097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH