Redefining development : resolving complex challenges in developing countries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jessica Kritz

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781108867849 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 338.90091724 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2020.

Mô tả vật lý: 1 online resource (86 pages) : , digital, PDF file(s).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 313215

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH