Davis's basic math review for nurses :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vicki Raines, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  080362056X

Ký hiệu phân loại: 610.73076

Thông tin xuất bản: Philadelphia :F.A. Davis Co., c2010.,

Mô tả vật lý: xix, 340 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Nursing , Mathematics. , Mathematics , Nurses' Instruction. , Problems and Exercises. ,

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH