Advanced engineering mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dexter J Booth, K. A Stroud

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1403903123

Ký hiệu phân loại: 510.2462 Mathematics

Thông tin xuất bản: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2003

Mô tả vật lý: xxiv, 1032 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31508

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH