The art and science of NFC programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne-Marie Lesas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119379072

Ký hiệu phân loại: 004.62 Interfacing and communications protocols

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2016.

Mô tả vật lý: 1 PDF (154 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315084

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH