Networking simulation for intelligent transportation systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119407447

Ký hiệu phân loại: 388.312 Highway services Traffic control

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2017.

Mô tả vật lý: 1 PDF (262 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315087

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH