Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.043

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đoàn Thanh Niên, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Eureka 2001.

Khiếu nại -- Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà,

DÃY KỆ
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn