Automotive 48-volt technology : close to reality : the series launch of the 48-volt power system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Johneric Leach

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0768083187

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA) : Society of Automotive Engineers, 2016

Mô tả vật lý: 1 PDF (vi, 43 pages) : : , illustrations (some color)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315202

This comprehensive Executive Report analyses major engineering challenges facing the industry, and the solution strategies key players are beginning to adopt.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH