Atoms, radiation, and radiation protection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. E Turner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527406069

Ký hiệu phân loại: 539.722 Ionizing radiation

Thông tin xuất bản: Weinheim : Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley [distributor], 2007

Mô tả vật lý: xx, 585 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31522

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH