HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hua Zhao

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420044591

ISBN: 9781845691288 (book)

ISBN: 9781845693541 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Pub. Ltd., 2007

Mô tả vật lý: xix, 542 p., [12] p. of plates : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 31530

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH