HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781420044591


Thông tin xuất bản: Cambridge, England :Woodhead Pub. Ltd., 2007,

Mô tả vật lý: xix, 542 p., [12] p. of plates : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Internal combustion engines -- Ignition.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH