Diagnostics and prognostics of aerospace engines

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ravi Rajamani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0768095395

Ký hiệu phân loại: 629.134351 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA) : Society of Automotive Engineers, 2018.

Mô tả vật lý: 1 PDF (196 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315430

A collection of technical papers from the archives of SAE International, which introduces the reader to a brief history of EHM, presents some examples of EHM functions, and outlines important future trends.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH