Knowledge retention

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jay Liebowitz, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781420064650

Ký hiệu phân loại: 658.4038

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Auerbach Publications, c2008.,

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Human capital ; Management.; Knowledge management.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn