How terrorism is wrong :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Virginia Held, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780195329599

Ký hiệu phân loại: 303.625

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press, 2008.,

Mô tả vật lý: x, 205 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Political violence.; Terrorism ; Moral and ethical aspects.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn