Geometric algebra : an algebraic system for computer games and animation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Vince, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1848823789

Ký hiệu phân loại: 512.57 Factor algebras

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: xviii, 195 p. : , ill. (cheifly col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Algorithms.-- Clifford algebras.-- Computer animation.-- Computer games -- Programming.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH