Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà máy Bánh bích qui năng suất 12.000 tấn năm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


97NC.

Bánh bích qui -- Sản xuất-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH