Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Chánh Hương, Trịnh Đặng Khánh Toàn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 32924

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH