Headway Upper - Intermadiate : student's book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Liz Soars, John,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194335615


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1987, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ -- Trung cấp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH