Thiết kế thi công quả cầu thu sét ứng dụng chống sét cho các công trình xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.32 Lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 24 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Eureka 2002.

Chống sét -- Thiết kế và thi công -- Cầu thu sét-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH