Xác định phản lực đầu cột trong các liên kết ngang nhà công nghiệp một tầng lắp ghép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lâm Hoàng Lam, ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 7 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Eureka 2001-2002.

Nhà công nghiệp-- Xác định phản lực-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH