Nghiệp vụ giao dịch viên tại ngân hàng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Thị Xuân Hồng, Lê Minh Hiếu, Lê Văng Gia Nghi, Phan Triệu Mẫn, Võ Thị Tâm Thảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 13tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ID: 334822

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH