Giám sát nhà thông minh qua Wifi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh, Trịnh Quang Lâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 106tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 334980

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH