Phát triển hệ thống cẩu trục RTG trong khu cảng container

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Phúc Gia Bảo, Phạm Quốc Thiện

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 93tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 335055

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH