Japan : a global studies handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lucien Ellington

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1576072711 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 952 Japan

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC CLIO, 2002

Mô tả vật lý: xv, 307 p. : , ill., map ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 34059

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH