Grzimek's animal life encyclopedia.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernhard Grzimek, Melissa C McDade, Donna Olendorf, Neil Schlager

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0787653624

Ký hiệu phân loại: 590 Animals

Thông tin xuất bản: Detroit : Gale, 2003

Mô tả vật lý: 17 v. : , col. ill., col. maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 34126

1. Zoology
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH