Environmental encyclopedia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0787654868

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Detroit :Gale, 2003, 3rd ed.

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxii, 1641 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Earth sciences -- Encyclopedias.; Ecology -- Encyclopedias.; Environmental sciences -- Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH