Analog circuits cookbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ian Hickman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750642343


Thông tin xuất bản: Oxford :Newnes, 1999, 2nd ed.

Mô tả vật lý: x, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Analog electronic systems. -

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH