Giáo trình Marketing dịch vụ

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022

Mô tả vật lý: 403tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 342561

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH