Smart card manufacturing : a practical guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yahya Haghiri, Thomas Tarantino

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0471497673

Ký hiệu phân loại: 621.3916 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley, 2002.

Mô tả vật lý: 221 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 34257

Includes bibliographical references (p. [209]) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH