Định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Trương Hữu Thành, Trương Việt Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31921 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2023

Mô tả vật lý: 161tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ

ID: 342605

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH