NSCA's essentials of personal training

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jared W Coburn, Moh H Malek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0736084154

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, c2012.

Mô tả vật lý: xvi, 679 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 342932

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH