Algorithms of the intelligent Web
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1933988665

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning, 2009,

Mô tả vật lý: xxii, 345 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Computer algorithms. -- Web site development. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.760


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH