Design and implementation of data mining tools
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781420045901

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2009,

Mô tả vật lý: xxiii, 250 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH