Design and implementation of data mining tools

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Awad

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420045901

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2009

Mô tả vật lý: xxiii, 250 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34617

Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH