Ethical practice in psychology : reflections from the creators of the APS Code of Ethics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfred Allan, A Love

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470683651

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Chichester, UK ; Malden, MA : John Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xv, 207 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 34707

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH