Data analysis using SQL and Excel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon Linoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470099513

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2008

Mô tả vật lý: xli, 645 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34756

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH