Bitter EJB
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1930110952

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning, 2003.,

Mô tả vật lý: xxviii, 412 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


JavaBeans.
  - Java (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH