The pseudo-platonic seventh letter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Myles Burnyeat, Michael Frede, Dominic Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198733658

ISBN-13: 978-0198733652

Ký hiệu phân loại: 184 Platonic philosophy

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xiv, 224 pages : , facsimiles ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 348549

Examines the authenticity of the Platonic Seventh Letter, showing how its philosophical content conflicts with what we find in the Platonic dialogues.
Includes bibliographical references (pages 197-204) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH