The happiness agenda : a modern obsession

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Burnett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0230289567

Ký hiệu phân loại: 302.1 General topics of social interaction

Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2012.

Mô tả vật lý: xi, 180 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 348746

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH