OS X for hackers at heart [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Potter

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Oxford : Syngress ; Elsevier Science [distributor], 2005.

Mô tả vật lý: xxiii, 439 p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34879

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH