Oregon and the collapse of Illahee : U.S. empire and the transformation of an indigenous world, 1792-1859

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gray H Whaley

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0807833673 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0807871095 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780807833674 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780807871096 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 979.500497 *Oregon

Thông tin xuất bản: Chapel Hill : University of North Carolina Press, c2010.

Mô tả vật lý: xi, 303 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 349164

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH