Haiti and the Haitian diaspora in the wider Caribbean

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philipp Zacaïr

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0813034612 (alk. paper)

ISBN: 9780813034614 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 305.896972940729 Ethnic and national groups

Thông tin xuất bản: Gainesville, FL : University Press of Florida, c2010

Mô tả vật lý: x, 207 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 349174

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH