The poetry of James Joyce reconsidered

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marc C Conner

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0813039762 (acid-free paper)

ISBN: 9780813039763 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Gainesville : University Press of Florida, c2012.

Mô tả vật lý: xii, 233 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 349186

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH