Sam Walton : founder of the Walmart empire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Katherine Krieg

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1617838985 (lib. bdg.)

ISBN: 9781617838989 (lib. bdg.)

Ký hiệu phân loại: 381.149092 381.149092 Marketing channels

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 112 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 350174

A brief biography of the man who founded Wal-Mart and changed retail America.
Includes bibliographical references (pages 104-109) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH